Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

Personel Pokładowy

Szkolenie wstępne dla personelu pokładowego Cabin Crew

Centrum Lotnicze PANS w Chełmie prowadzi nabór na szkolenie dla personelu pokładowego – Cabin Crew, które będą mogli nieodpłatnie realizować studenci Państwowej Akademii Nauk Sosowanych w Chełmie.

Ogóle założenia:

Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania obowiązków  personelu  pokładowego   na   pokładzie   statku   powietrznego w przewozie lotniczym.

Kryteria , które musi spełniać kandydat :

Status studenta PANS w Chełmie – WSZYSTKIE KIERUNKI;
Dotyczące znajomości języka kandydat do szkolenia musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, co zostanie stwierdzone przez Komisję podczas rozmowy wstępnej;
Formalne Rejestracja elektroniczna na stronie Centrum Lotniczego PANS w Chełmie

Zakres:

26 godzin szkolenia praktycznego oraz 84 godziny szkolenia teoretycznego.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w systemie weekendowym w okresie od stycznia do czerwca 2020 r.

Termin składania wniosków: 31 października 2020 r.

Kryterium do rozpoczęcia szkolenia będzie pozytywny wynik rozmowy wstępnej

przeprowadzonej w języku angielskim.

 

Zakres tematyczny rozmowy:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia swoją osobę, prowadzi rozmowę na tematy codzienne jak i związane z zawodem członka personelu pokładowego, odegra sceny/dialogi typowe w pracy personelu pokładowego.

*O terminach postępowania rekrutacyjnego, Komisja będzie informowała kandydata emaliowo, na adres podany we wniosku.