Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

 

 
Komentarze są wyłączone

Ćwiczenia PSP na Lotnisku w Depułtyczach Królewskich

Organizacja akcji ratowniczo – gaśniczej w czasie pożaru samolotów na terenie lotniska to nazwa ćwiczeń Państwowej Straży Pożarnej, które w dniu 19 sierpnia przeprowadzono na terenie Lotniska Depułtycze Królewskie.

Zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem, głównym założeniem do ćwiczeń była informacja skierowana do jednostki w Chełmie o zdarzeniu – pożarze do jakiego doszło na terenie Lotniska w Depułtyczach Królewskich, a dokładnie w hangarze, w którym garażowane są samoloty i helikoptery.

Ćwiczenia były sprawdzeniem reakcji pracowników lotniska oraz służb i instytucji przewidzianych do działań podczas wypadku statku powietrznego. W manewry zaangażowane były służby oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej m.in. 3 zastępy Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Chełma, 3 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Zarzecza, Stawu oraz Depułtycz Starych, ponadto w ćwiczeniach wzięły udział także zespoły Ratownictwa Medycznego oraz Policji.

Podczas ćwiczeń zrealizowano zakładane cele, którymi były: ugaszenie pożaru w hangarze oraz w samolocie, ewakuacja i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, neutralizacja substancji niebezpiecznej oraz zorganizowanie skutecznego zaopatrzenia wodnego na miejscu prowadzonych działań.

Organizacja tego typu ćwiczeń jest doskonałą okazją do przećwiczenia obowiązujących procedur w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cwilnym, pozwala jednocześnie na ocenę współpracy pomiędzy służbami, które byłyby zaangażowane w prowadzenie działań ratowniczych podczas rzeczywistego zdarzenia.

Tego rodzaju ćwiczenia realizowane są systematycznie i mają na celu praktyczne sprawdzenia przygotowania służb do sytuacji zagrożenia, a także kontroli poprawności procedur przyjętych w Planie Działania w Sytuacjach Zagrożenia dla lotniska Depułtycze Królewskie.