Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

Laboratorium Mechaniki Płynów i Termodynamiki

Podstawowymi celami realizacji zajęć w ramach Laboratorium Mechaniki Płynów są:

 • badania z wykorzystaniem tunelu aerodynamicznego,
 • badanie powierzchni cieczy wirujących,
 • badanie zjawisk falowych w falownicy wodnej,
 • badanie siły nośnej i oporu aerodynamicznego,
 • badanie ciśnienia w strumieniu powietrza,
 • badanie akustycznego efektu Dopplera,
 • obniżanie temperatury krzepnięcia,
 • badanie prędkości dźwięku w powietrzu,
 • zasada działania rakiety,
 • pomiar lepkości za pomocą wiskozymetru kulowego.

 

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Tunel aerodynamiczny
 • Powierzchnia cieczy wirujących
 • Zjawiska falowe w falownicy fal wodnych
 • Ciśnienie w strumieniu powietrza
 • Siła nośna i opór aerodynamiczny (opór przepływu)
 • Obniżanie temperatury krzepnięcia
 • Akustyczny efekt Dopplera

 

Laboratorium Termodynamiki

Studenci w ramach zajęć laboratoryjnych wykonują ćwiczenia z zakresu:

 • pojemności cieplnej metali,
 • elektrycznej pompki cieplnej kompresyjnej (pompka cieplna woda – woda, pompka cieplna woda – powietrze),
 • zjawiska Joulea – Thomsona,
 • wyznaczania współczynnika ciepła dla różnych materiałów (drewno, styropian) i wyznaczania wartości k: dla szkła, drewnianych ścianek o rożnej grubości i styropianu,
 • wyznaczania lepkości cieczy (newtonowskich i nie newtonowskich) przy użyciu wiskozymetru obrotowego nastawionego na różne prędkości,
 • pomiaru lepkości za pomocą wiskozymetru kulkowego (cieczy newtonowskich i nie newtonowskich),
 • oporu podczas przepływu jako funkcji przekroju różnych ciał i prędkości przepływu,
 • wyznaczania współczynnika oporu dla ciał opływanych o wybranych kształtach (w lotnictwie).