Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 565 77 00
part147@panschelm.edu.pl

Szkolenia przygotowawcze

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

Certyfikat nr PL.147.0008

 

 

 

!!! UWAGA !!!

Informujemy że w harmonogramie poniżej znajduje się propozycja szkoleń i egzaminów na najbliższe tygodnie.

 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu/odwołania szkolenia/egzaminu na 5 dni przed  rozpoczęciem.

 

 

Organizacja Szkolenia Personelu Technicznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych posiadająca zatwierdzenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego wg przepisów EASA Part-147, oferuje komercyjne egzaminy w zakresie:

* Egzaminów na licencje mechanika obsługi Part-66 w kategoriach B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 ,B2, B3

* Egzaminów zgodnie z przepisami EASA Part-66 w zakresie wszystkich modułów wiedzy,

Lista szkoleń przygotowawczych organizowanych przez PANS w Chełmie dostępna jest w zakładce \”Szkolenia przygotowawcze\”

 

Licencja mechanika obsługi Part-66 jest uznawana we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz akceptowana przez większość krajów świata. Licencja Part-66 otwiera drogę do szerokiego rynku pracy w charakterze mechanika lotniczego. Praca mechanika lotniczego jest trudna i odpowiedzialna, zapewnia jednak prestiż
daje ogromną satysfakcję. Organizujemy egzaminy prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą najwyższe kwalifikacje i stopnie naukowe oraz wieloletnią praktykę w obsłudze sprzętu lotniczego.

Terminy najbliższych planowanych egzaminów:

Moduł Nr

(Module nr)

Nazwa

(Name)

Cena szkolenia

z

egzaminem

(Price of exam with training)

Termin i  miejsce szkolenia

(Time and place of training)

1

MATEMATYKA w zakresie B1,B2

(Mathematics, cathegory B1,B2)

MATEMATYKA w zakresie B3

(Mathematics, cathegory B3)

2

FIZYKA w zakresie B1,B2

(Physics, cathegory B1)

1200 zł

FIZYKA w zakresie B3

(Physics, cathegory B3)

1200 zł

3

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRYKI w zakresie B1,B2

(Electrical fundamentals, cathegory B1,B2)

1200 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

18-19.03.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRYKI w zakresie B3

(Electrical fundamentals, cathegory B3)

1200 zł

4

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRONIKI w zakresie B1

(Electronic fundamentals, cathegory B1)

1200 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

15-16.04.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRONIKI w zakresie B2

(Electronic fundamentals, cathegory B2)

1200 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

15-16.04.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Z ZAKRESU ELEKTRONIKI w zakresie B3

(Electronic fundamentals, cathegory B3)

500 zł

5

SYSTEMY INSTRUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH TECHNIK CYFROWYCH w zakresie B1.1 & 1.3

(Digital techniques/electronic instrument systems,
cathegory B1.1 & 1.3)

1400 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

25-26.03.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00 

SYSTEMY INSTRUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH TECHNIK CYFROWYCH w zakresie B1.2 & B1.4

(Digital techniques/electronic instrument systems,
cathegory B1.2 & B1.4)

1400 zł

SYSTEMY INSTRUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH TECHNIK CYFROWYCH w zakresie B2

(Digital techniques/electronic instrument systems, cathegory B2)

1400 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

25-26.03.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00

SYSTEMY INSTRUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH TECHNIK CYFROWYCH w zakresie B3

(Digital techniques/electronic instrument systems, cathegory B3)

500 zł

6

MATERIAŁY I SPRZĘT w zakresie B1

(Materials and hardware, cathegory B1)

1200 zł

MATERIAŁY I SPRZĘT w zakresie B2

(Materials and hardware, cathegory B2)

1200 zł

MATERIAŁY I SPRZĘT w zakresie B3

(Materials and hardware, cathegory B3)

1200 zł

7A

DZIAŁANIA Z ZAKRESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ w zakresie B1

(Maintenance practices, cathegory B1)

1200 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

25-26.02.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00

DZIAŁANIA Z ZAKRESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ w zakresie B2

(Maintenance practices, cathegory B2)

1200 zł

 

Szkolenie odbędzie się w dniu

25-26.02.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00

 

7B

DZIAŁANIA Z ZAKRESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ w zakresie B3

(Maintenance practices, cathegory B3)

1200 zł

8

PODSTAWY AERODYNAMIKI w zakresie B1,B2

(Basic aerodynamics, cathegory B1,B2)

900 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

 17.02.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 09:00

PODSTAWY AERODYNAMIKI w zakresie B3

(Basic aerodynamics, cathegory B3)

900 zł

9A

CZYNNIKI LUDZKIE w zakresie B1,B2

(Human factors, cathegory B1,B2)

1200 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

 18-19.02.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00

10

PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTNICTWA w zakresie B1,B2,B3

(Aviation legislation, cathegory B1,B2,B3)

1200 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

 22-23.04.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00

11A

AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY SAMOLOTU TURBINOWEGO w zakresie B1.1

(Turbine aeroplane aerodynamics, structures and systems, cathegory B1.1)

1200 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

 01-02.04.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00

11B

AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY SAMOLOTU TŁOKOWEGO w zakresie B1.2

(Piston aeroplane aerodynamics, structures and systems, cathegory B1.2)

1200 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

 01-02.04.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00

11C

AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY SAMOLOTU TŁOKOWEGO w zakresie B3

(Piston aeroplane aerodynamics, structures and systems, cathegory B3)

1200 zł

12

AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY ŚMIGŁOWCA w zakresie B1.3 & 1.4

(Helicopter aerodynamics, structures and systems, cathegory B1.3 & 1.4)

1200 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

10-12.03.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00

13

AERODYNAMIKA, STRUKTURY I SYSTEMY STATKU POWIETRZNEGO  w zakresie B2

(Aircraft aerodynamics, structures and systems, cathegory B2)

1200 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

10-12.02.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00

14

NAPĘD w zakresie B2

(Propulsion, cathegory B2)

1200 zł

15

SILNIK GAZOWY TURBINOWY w zakresie B1

(Gas turbine engine, cathegory B1)

1200 zł

Szkolenie odbędzie się w dniu

 04-05.03.2023.

Grochowska 346/348 Warszawa sala nr 26

Start pierwszego dnia

o godz 11:00

16

SILNIK TŁOKOWY w zakresie B1

(Piston engine, cathegory B1)

1200 zł

SILNIK TŁOKOWY w zakresie B3

(Piston engine, cathegory B3)

900 zł

17A

ŚMIGŁO w zakresie B1

(Propeller, cathegory B1)

1200 zł

17B

ŚMIGŁO w zakresie B3

(Propeller, cathegory B3)

1200 zł

SZKOLENIE NA TYP STATKU POWIETRZNEGO CESSNA 152 z silnikiem LYCOMING

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

1

TECHNIKA WZROKOWEGO PRZEGLĄDU STRUKTURALNEGO W SAMOLOTACH CESSNA SERII 100 DLA KATEGORII A2

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

2

SZKOLENIE W ZAKRESIE LOTNICZEGO SYSTEMU POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

” EWIS”

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

3

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORNIKÓW PALIWA

„FUEL SAFETY”

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

4

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEPISÓW EASA PART 21

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

5

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEPISÓW EASA PART 145

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

6

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEPISÓW EASA PART 147

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

7

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEPISÓW EASA PART 66

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

8

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEPISÓW EASA PART M

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

9

ZASADY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

10

ZASADY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

11

ZAPOZNANIE Z METODAMI I TECHNOLOGIĄ WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ NITOWYCH

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

12

SZKOLENIA ZAPOZNAWCZE (ARISATION) NA TYP STATKU POWIETRZNEGO

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

13

SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH ORGANIZACJI OBSŁUGOWYCH, ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA CIĄGŁĄ ZDATNOŚCIĄ DO LOTU, OŚRODKÓW SZKOLENIA LOTNICZEGO

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

14

TECHNIKA PRZEGLĄDU KONSTRUKCJI LOTNICZYCH

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

15

SYSTEMY JAKOŚCI W LOTNICTWIE

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

16

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

Termin do ustalenia w momencie zgłoszenia minimalnej liczby uczestników

17


NAJNOWSZE TECHNIKI, METODY NAUCZANIA I EGZAMINOWANIA

Do ustalenia

Cena egzaminu poprawkowego tylko – 100 zł

 

Terminy oznaczone kolorem zielonym zostały zatwierdzone do realizacji

Terminy oznaczone kolorem pomarańczowym -brakuje jednej lub dwóch osób do minimalnej liczby kursantów

Szkolenia, przy których nie określono terminu odbędą się w zależności od potrzeb, w terminie odpowiadającym szkolonym.

 

UWAGA 1: chęć uczestnictwa w szkoleniu lub egzaminie prosimy zgłaszać na niniejszym formularzu

UWAGA 2: możemy zorganizować szkolenia na zamówienie w terminie odpowiadającym zamawiającemu.

 

Opłaty za szkolenia proszę kierować na:

Bank PEKAO SA I O/Chełm NRB: 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911

 

Proszę pytać

– mail: part147@panschelm.edu.pl

– tel: (82) 565 77 00

– tel: 665 551 879