Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

Pilotaż samolotowy/śmigłowcowy

Pilotaż samolotowy/śmigłowcowy

Nabór na specjalizację Pilotaż samolotowy/śmigłowcowy, dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn PANS w Chełmie.

Kryteria, które musi spełniać kandydat:

Status studenta zaliczenie 1, 2 semestru studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn PANS w Chełmie;
Medyczne: posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy 1,
Postępowanie kwalifikacyjne[*]:
  • wynik z testu z wiedzy ogólnej o lotnictwie;
  • wynik z testu z języka angielskiego;
  • wynik rozmowy przeprowadzanej w języku angielskim;
  • średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń;
  • średnia arytmetyczna ocen z wychowania fizycznego;
  • rozmowa kwalifikacyjna;
  • osiągnięcia lotnicze*;

Liczba miejsc jest określana w danym roku akademickim i jest podawana do informacji wraz z listą osób przyjętych po przeprowadzonej kwalifikacji.

 

Kontakt:

CSI PANS w Chełmie – Centrum Lotnicze

Depułtycze Królewskie 55

22-100 Chełm

Tel. 082 564 00 28

 


[*] Szczegóły dotyczące naboru i zasad oceniania podczas kwalifikacji w regulaminie