Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

Ogólne zasady prowadzenia procesu kwalifikacji – dyspozytor lotniczy

Ogóle zasady prowadzenia Procesu Kwalifikacji na szkolenie lotnicze – Dyspozytor Lotniczy, dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn PANS w Chełmie – 2023 R.

 

Harmonogram Postępowania Kwalifikacyjnego

 
Do 30 września 2023 r. do godz. 1200 Rejestracja kandydatów
 

 

 

Zasady prowadzenia kwalifikacji

Składanie zgłoszeń

Kandydaci zobowiązani są do dokonania rejestracji internetowej, w terminie do 30 września 2023 r., która dostępna jest w zakładce Dla studenta -> Kwalifikacja – dyspozytor lotniczy -> Formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Lotniczego PANS w Chełmie pod adresem: http://cl.panschelm.edu.pl/?page_id=5061

 

Do formularza należy załączyć skan/zdjęcie:

DOKUMENTY PODSTAWOWE/OBOWIĄZKOWE (WSZYSCY KANDYDACI):

 

Nabór prowadzimy do wyczerpania ilości dostępnych miejsc (15), w przypadku przekroczenia tej liczby decydująca będzie wysokość średniej uzyskanej przez kandydata za pierwszy rok studiów.

 

Kryteria, które musi spełniać kandydat:

Status studenta zaliczenie 1, 2 semestru studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn PANS w Chełmie;
Dotyczące obywatelstwa: Polskie;
Medyczne: kandydat do szkolenia musi posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2,
Dotyczące znajomości języka: kandydat do szkolenia musi posługiwać się językiem angielskim  w stopniu komunikatywnym;