Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

Laboratorium Badań Nieniszczących Konstrukcji Lotniczych

Badania nieniszczące to badania umożliwiające uzyskanie informacji o stanie fizycznym, wadach i własnościach badanego obiektu (materiału, wyrobu, konstrukcji) bez spowodowania zmiany jego cech użytkowych. Badania te mają na celu wykrycie wad typu nieciągłości materiału.

W ramach laboratorium realizuje się badania:

  • wizualne – polegają na ocenie powierzchni materiału nieuzbrojonym okiem,
  • penetracji barwnej – używamy penetranta, który zabarwia na czerwono, a wskazanie wad jest wówczas widoczne na białym tle wywoływacza przy oświetleniu normalnym,
  • ultradźwiękowe – wykorzystują zjawisko przenoszenia się fal ultradźwiękowych.

 

Wyposażenie:

Przyrząd pomiarowy Diamond 401A

Diamond 401A jest nowoczesnym przyrządem pomiarowym, przeznaczonym do pomiaru i analizy drgań maszyn i urządzeń wirujących, kontroli zużycia łożysk tocznych, oceny stanu maszyn, pomiaru prędkości obrotowej i temperatury oraz wyważania wirników w łożyskach własnych. Cechą charakterystyczną tego przyrządu jest bogate wyposażenie, w tym również oprogramowanie do komputera umożliwiające odbiór zapamiętanych w przyrządzie pomiarów, ich wizualizację i archiwizację. Jest narzędziem niezwykle pomocnym w pracy, szczególnie przeznaczonym dla działów remontowych, utrzymania ruchu i kontroli jakości. Ułatwia weryfikację maszyn, których remont należy przeprowadzić, lub w których wymagana jest wymiana łożysk. Pomaga to w uniknięciu niespodziewanej awarii, ułatwia ustalenie pospolitych przyczyn złego stanu maszyn i urządzeń wirujących. Niezwykle praktyczna funkcja wyważania daje w określonych przypadkach możliwość istotnej poprawy stanu maszyny. Przyrząd oferowany jest w różnych wersjach w zależności od wymagań i potrzeb użytkownika.

Urządzenie Vibrex 2000

Urządzenie pozwala na wykonanie następujących pomiarów:

  • wibracji śmigła,
  • wibracji wirnika,
  • analizę widma.

Na skutek zmiany dryftów temperaturowych podzespołów, i innych czynników zmieniają się parametry urządzenia. Za każdym razem gdy jest włączane wykonywany jest test własny w celu regulacji parametrów kompensujących te zmiany. Urządzenie raportuje stan baterii i czas jej pracy. Wybór funkcji STATUS pozwala na sprawdzenie stanu baterii i wyświetlenie danych, jak: napięcie, czas, data , typ. Wykorzystując tą funkcję można diagnozować urządzenie i usuwać usterki. Self-test może być wykonywany w dwóch trybach:

  • pełnym (trwa ok. 20 sek),
  • skróconym (trwa kilka sek.).