Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

Laboratorium Meteorologii Lotniczej

Podstawowymi celami realizacji zajęć w ramach laboratorium meteorologicznego jest zapoznanie studentów z metodami pomiarów elementów meteorologicznych oraz możliwościami wykorzystania dostępnych danych satelitarnych w badaniu procesów atmosferycznych i klimatu Ziemi, zapoznanie z metodami badań stosowanymi w meteorologii i klimatologii, zapoznanie studentów z najczęściej stosowanymi metodami opracowań klimatologicznych.

 

Podstawowe pomiary:

 • temperatury za pomocą termometru stacyjnego, minimalnego, maksymalnego, termografu,
 • ciśnienia atmosferycznego za pomocą barometru, barografu,
 • wilgotności powietrza za pomocą higrometru,
 • wilgotności powietrza za pomocą psychometru,
 • prędkości wiatru za pomocą anemometru,
 • kierunku wiatru za pomocą wiatromierza,
 • podstawy chmur za pomocą cejlometru,
 • wielkości opadów za pomocą deszczomierza.

 

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Pomiar temperatury
 • Pomiar ciśnienia
 • Pomiar wilgotności
 • Pomiar prędkości wiatru
 • Pomiar podstawy chmur
 • Pomiar wielkości opadów
 • Klatka meteorologiczna wg. INGIW