Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl
Centrum Lotnicze związane jest z Instytutem Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Lotnicze

Centrum

Współpraca z przemysłem

Badania

Kursy i szkolenia

Oferta
Nasza
Posiadamy nowoczesne laboratoria ...
Laboratoria
Nasze

Pilotaż samolotowy/śmigłowcowy

Nabór (kwalifikacja) na specjalizację Pilotaż odbywa się na zasadach szczegółowo określonych w § 3 Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego PANS w Chełmie. Do postępowania mogą przystąpić studenci, którzy spełniają dwa podstawowe warunki: posiadają orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy pierwszej oraz …

Dyspozytor Lotniczy

Nabór na specjalizację prowadzony jest zgodnie z ZASADAMI KWALIFIKACJI ORAZ ODBYWANIA STUDIÓW NA SPECJALIZACJI DYSPOZYTOR LOTNICZY określonymi przez władze Uczelni. O przyjęcie mogą starać się studenci, którzy spełniają dwa podstawowe warunki: posiadają orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy pierwszej oraz posiadają zaliczenie I i II semestru studiów …

Mechanika lotnicza

Centrum Lotnicze PANS w Chełmie prowadzi nabór na szkolenie personelu technicznego, które będą mogli nieodpłatnie realizować studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania obsług statków powietrznych oraz uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia podstawowego do licencji mechanika lotniczego.

Dowiedz się o Nas

CZYTAJ WIĘCEJ

Dlaczego warto nas wybrać?

ZAANGAŻOWANIE

NASZA HISTORIA

NASZA WIZJA

Dlaczego warto nas wybrać?

Dzięki ogromnym możliwościom sprzętowym oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników, Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie każdego roku kształci w nowoczesnych, technicznych kierunkach kształcenia, takich jak Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika i Budownictwo. Pomaga również studentom w wykonywaniu najbardziej skomplikowanych badań w zakresie przygotowywania prac dyplomowych. Ponadto, Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie oferuje możliwość współpracy z firmami rozmaitych dziedzin przemysłu.

ZAANGAŻOWANIE

Dzięki ogromnym możliwościom sprzętowym oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników, Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie każdego roku kształci w nowoczesnych, technicznych kierunkach kształcenia, takich jak Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika i Budownictwo. Pomaga również studentom w wykonywaniu najbardziej skomplikowanych badań w zakresie przygotowywania prac dyplomowych. Ponadto, Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie oferuje możliwość współpracy z firmami rozmaitych dziedzin przemysłu.

NASZA HISTORIA

Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, z lokalizacją w Depułtyczach Królewskich, powstało w ramach projektu pt. ”Budowa Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – CSI PWSZ w Chełmie – etap I część 1” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.1 – Infrastruktura uczelni wyższych.

NASZA WIZJA

Pragniemy wykorzystywać swój potencjał i nowoczesne laboratoria kształcąc kolejnych studentów.

Partnerzy

Coraz więcej firm nam ufa