Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

Personel techniczny

Centrum Lotnicze PANS w Chełmie prowadzi nabór na szkolenie personelu technicznego, które będą mogli nieodpłatnie realizować studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.

Ogóle założenia:

Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania obsług statków powietrznych oraz uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia podstawowego do licencji mechanika lotniczego.

Kryteria, które musi spełniać kandydat:

Ukończony 1 rok studiów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PANS w Chełmie 

Formalne:
  • Złożenie elektronicznie (skan) wniosku na adres part147@panschelm.edu.pl
  • Dostarczenie odpowiednich badań lekarskich

Zakres:

1000 godzin szkolenia praktycznego oraz 1000 godzin szkolenia teoretycznego.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w systemie stacjonarnym w ciągu 6 semestrów.

Termin składania wniosków: do godz. 12:00 , 28 wrzesień 2020 r.