Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@panschelm.edu.pl

 

 
Komentarze są wyłączone

Porozumienie o współpracy z PZL – Świdnik

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” to kolejne przedsiębiorstwo, z którym Uczelnia podejmie współpracę. W dniu 13 września br. w siedzibie PZL-Świdnik przedstawiciele PANS w Chełmie, JM Rektor, Pan Arkadiusz Tofil oraz Dyrektor Centrum Lotniczego Pan Łukasz Puzio podpisali porozumienie, PZL-Świdnik reprezentowali, Prezes Zarządu Jacek Libucha oraz Bartosz Śliwa – Członek Zarządu.

PZL-Świdnik jest jednym z niewielu producentów śmigłowców na świecie, i jednym z największych pracodawców w regionie lubelskim. Współpraca pomiędzy jednostkami dotyczyć ma działalności edukacyjnej, badawczej oraz ma na celu realizację wspólnych projektów. Jej wymiernymi efektami będzie możliwość odbywania praktyki i staży w PZL-Świdnik przez studentów i absolwentów specjalności lotniczych PANS w Chełmie.

PZL-Świdnik i PANS w Chełmie będą współdziałać w oparciu o wzajemne zaufanie, wykorzystując różnorodne doświadczenia i dostępne narzędzia w celu stworzenia synergicznego środowiska, które wspólnie dążyć będzie do zwiększenia efektywności w dziedzinie rozwoju kluczowych zasobów ludzkich, programów badawczych, wiedzy praktycznej, a także zaplecza badawczego i edukacyjnego.